Què oferim

Què us oferim?

 

 

Us expliquem què incloem al preparar una o més campanyes per a la vostra empresa.

Les campanyes AdWords inclouen:

-Analitzar i establir conjuntament els objectius de l'empresa per poder decidir el pressupost més adequat

-Estudi de la competència existent al vostre sector

-Dissenyar l'estratègia global de posicionament SEM

-Estudi de paraules clau que activaran els vostres anuncis a AdWords

-Redacció d’anuncis de text eficients i exitosos

-Disseny d’anuncis gràfics i inserció en portals col·laboradors de Google (propis com Youtube o Gmail, o externs)

-Suport via email, amb resposta ràpida

-Informes periòdics amb informació de les paraules clau i qualsevol altra dada relacionada amb les vostres campanyes que us permetran conèixer molt millor el trànsit que ha arribat a la vostra web a través de Google AdWords.

-Si ja teniu o heu tingut una campanya a AdWords però no n’heu tret el rendiment desitjat, l’estudiarem per veure possibles millores i la refarem per tenir l’èxit esperat.

 

Idiomes disponibles: Català, Castellà, Anglès i Francès

 

IMPORTANT: Tingueu en compte que la mida i les possibilitats de les vostres campanyes AdWords dependran proporcionalment del pressupost que hi destineu.